• Den stromů

   •  

    Každoročně se v říjnu účastníme Dne stromů v parku. Je zde zajištěn bohatý program pro děti, zahrnuje např. poznávání samotného parku a stromů, ukázku dravců a ptáků, sázení stromů, tvoření apod. Každý rok je program částečně obměňován. Děti mají tuto akci velmi rády.

   • Uspávání broučků

   •  

    Každým rokem organizujeme společnou akci, uspávání broučků, které se účastní i rodiče. Probíhá pravidelně na začátku listopadu. Rodiče si společně s dětmi vyrobí "broučka" z přírodních materiálů, kterého pak všichni společně "uspíme" na zahradě. Broučky odnášíme v rámci lampionového průvodu a doprovodu hudby okolo 17.hodiny. Letos jsme tuto krásnou akci završili táborákem, kde jsme si v popelu udělali výborné brambory :)

   • Návštěva knihovny

   •  

    Děti pravidelně navštěvují krajskou knihovnu. Účastní se nejen nejrůznějších programů, ale také si sami doplňují knihovničku, podle aktuálních témat, kterým se věnují. Do knihovny chodí opravdu rády.

   • Tvoření adventních věnců

   •  

    Na konci listopadu probíhá ve školní družině akce, kde si rodiče společně s dětmi mohou vytvořit adventní věnce. K dispozici je veškerý materiál. Je to skvělá příležitost, jak se společně naladit na přicházející adventní čas.

   • Mikuláš

   •  

    Také v naší školičce a školce chodí za dětmi Mikuláš, pouze ho doprovází jen anděl. Všechny děti odchází z tohoto setkání s krásným zážitkem.

   • Vánoční besídka

   •  

    Před vánoci je vždy organizována vánoční besídka. Probíhá společně mezi dětmi školky i školy. Děti si připravují představení, scénky, písně a další, které pak předvedou rodičům. Besídka probíhá v prostorách školky, ve škole je pak jarmark, kde školáci prodávají jejich výrobky. Toto celé probíhá z jejich iniciativy, tedy také o využití finančních prostředků děti rozhodují samy.

   • Velikonoční tvoření

   •  

    Další z řad společného tvoření, je to velikonoční. Pomalu se všichni ladíme na jaro a tento společně strávený čas nám k tomu má také trochu pomoci. A co např. děláme? Zdobíme vajíčka, za pomocí nejrůznějších technik, pleteme pomlázky a další.

   • Dopravní hřiště

   •  

    Každým rokem školka navštěvuje dopravní hřiště. Tato akce je zaměřena na dopravní výchovu dětí, tedy na oblast prevence a bezpečnosti. Nejlepší možnou cestou, jak teoretické poznatky, které děti mají, přenést do praxe je, když si vše mohou přímo vyzkoušet. Děti si mohou v rámci modelových situací zkusit dopravní prostředky, jako jsou kolobežky apod.

   • Divadlo

   •  

    Děti navštěvují divadelní představení, které je organizováno v rámci Základní úmělecké školy. Dále také dochází na program v rámci Dětského filmového festivalu.

   • Bruslení, lyžování, plavání..

   •  

    Děti mají zabezpečen dostatek sportovního vyžití. Kromě pravidelných návštěv tělocvičny (Sokolovny), která se nachází hned u školky, tak v zimě jezdívají lyžovat (např. na Troják), bruslit nebo na jaře také na pravidelné plavání.

   • Návštěva zoo

   •  

    Vzhledem k tomu, že naše školka se nachází ve Zlíně, kde se nachází nádherná zoologická zahrada, s dětmi ji pravidelně navstěvujeme.

   • Ukočení školního roku

   •  

    Každým rokem pořádáme zahradní slavnost, kde se všichni společně loučíme se školním rokem. A právě k tomuto účelu je naše zahrada ideální. Uděláme si táborák, opečeme špekáčky, dáme si něco dobrého, popovídáme si..strávíme společně příjemné odpoledne :) Rouzloučíme se zde také s předškoláky.