• Náš tým

   • U našich učitelů a spolupracovníků  klademe důraz nejen na odbornost, ale také na osobnost každého učitele. Jsme si dobře vědomi toho, že každá věková skupina potřebuje jiný typ průvodce na své cestě za poznáním a vlastním růstem.

    Pro naše nejmenší vybíráme učitele, kteří umí pohladit a "potulit" smutnou dušičku, která se poprvé odloučila od maminky. Pro starší děti hledáme průvodce, kteří se nebojí energie dětí a mají smysl pro dobrodružství. A pro naše školáky se snažíme najít zejména inspirativní osobnost, která jim bude vzorem.

    Ve školce jsou v obou třídách průvodkyně s AMI výcvikem pro věk 3-6 let. V jedné třídě v kombinaci s kolegyní  s AMS výcvikem pro věk 3-6 a v druhé třídě s národním výcvikem Montessori ČR. Ve školičce děti doprovázejí kolegyně, které mají za sebou celou řadu kurzů jak z AMI prostředí, tak ucelený montessori výcvik pro věk 0-3 Montessori ČR. Ve škole má kolegyně ukončen diplomovaný dvouletý národní výcvik pro věk 6-12 let. To vše v kombinacích se vzděláváním v mnoha dalších oblastech. Snažíme se vašim dětem nabídnout to nejlepší. A neustále na sobě pracujeme!

    V rámci školky a školy působí psycholog a speciální pedagog, který řeší také logopedickou podporu.

    Naše škola se také snaží spolupracovat a navazovat kontakty se sítí odborníků z různých oblastí, což je jeden z důležitých pilířů v rámci našeho vzdělávání. 

    • Petra Sakáčová

    • ZAKLADATELKA DOBRÉ ŠKOLY, ŠKOLKY A ŠKOLIČKY
     E-mail: petra(zavináč)dobra-skolka.cz


     Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci. Pracovala v oblasti personalistiky, vzdělávání dospělých a koučinku nejprve v Olomouci a poté v Praze. Po narození nejstaršího syna, přenesla svoji pozornost na vzdělávání dětí. Zaujala ji metoda montessori zejména svým respektem k individualitám, vlastnímu tempu a motivaci. V montessori pedagogice se zaměřuje na práci s nejmladšími dětmi. Absolvovala kurzy Hany Morké v Brně a kurzy Evy Štarkové v Olomouci. Navštěvovala výcviky Výchovy bez poražených a Respektovat a být respektován. Pravidelně se účastní odborných kongresů z oblasti dětské psychologie a seminářů a workshopů v oblasti montessori pedagogiky. Nyní studuje specializaci v psychologii na školního psychologa a svou pozornost začíná směřovat na práci s adolescenty podle montessori pedagogiky. 

     Má tři děti – Matýska, Lucinku a Vojtíška. Ve volném času se stará o domácnost se dvěma psy, kočkou, slepičkami, ovečkami a zahradou. Nejlépe vypne u četby detektivek nebo historických knížek a u omalovánek :)

    • Jitka Fialová

    • ŘEDITELKA ZŠ A MŠ, PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE
     E-mail: jitka(zavináč)dobra-skolka.cz

     Jitka vystudovala střední pedagogickou školu a Univerzitu Palackého v Olomouci obor speciální pedagogika předškolního věku se zaměřením logopedie, surdopedie. S předškolními dětmi pracuje od roku 2000. Zkušenosti sbírala na dětských letních táborech, hlídala děti a vedla rozmanité kroužky pro děti i dospělé. Po dokončení studia prošla jako učitelka mateřskou školou a speciálním centrem kde pracovala s dětmi s různým typem postižení.  Pár let učila budoucí paní učitelky na střední pedagogické škole. Mnoho let pracovala jako lektorka kroužku logopedické prevence. Na rodičovské dovolené s prvním synem propadla kouzlu knížek quiet book a výrobě didaktických pomůcek. Baví ji lyžování, vodní a horská turistika. Velmi důležitý je pro ni smysl pro fair play, laskavý a individuální přístup. Ráda by děti vedla k úctě a respektu k sobě a k okolnímu světu.  

     Pracovala metodou PORTAGE - což je služba domácích konzultací pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením nebo rizikovým vývojem ve věku od narození do 7 let.  Absolvovala výcvik montessori pedagogiky u Evy Štarkové a v současné době prochází výcvikem v centru Montessori ČR. Je maminka dvou kluků.

      

      
    • Lenka Dobešová

    • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLE
     E-mail: lenka(zavináč)dobra-skolka.cz

     Lenka už při studiu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v Brně věděla, že klasická škola pro ni nebude cestou. V Montessori pedagogice, kterou v Praze právě dokončuje, konečně našla v teorii porozumění dětem, laskavý přístup a smysluplnost. Ve volném čase ráda maluje, tančí a cestuje.

    • Markéta Kubišová

    • PRŮVODKYNĚ VE DRUŽINĚ ZŠ
     E-mail: marketa(zavináč)dobra-skola.cz

     Vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou a Střední pedagogickou školu v Kroměříži - Předškolní a mimoškolní pedagogiku. Poté působila v Domě dětí a mládeže ASTRA Zlín, jako lektorka výukových programů přírodovědného a environmentálního zaměření a jako asistentka při akcích pro veřejnost. Učila také hru na flétnu. Dva roky dělala Au Pair ve Velké Británii. Rok působila jako školní asistent a vychovatelka školní družiny. 10 let je aktivním členem skautu - pomáhá při organizaci akcí (tábor, karneval, skautská besídka,…), a 8 let vede skautskou družinu pro děti ve věku 6-15 let. Má ráda rukodělné činnosti – organizace vánočních dílniček, a vede rukodělné aktivity na táborech.
    • Kateřina Kabešová

    • Kateřina studuje magisterský obor Česká filologie společně s pedagogickým základem v Olomouci. V průběhu bakalářských studií učila jednotlivce i malé skupiny dětí v soukromé škole a zde získala mnoho zkušeností s individuálním přístupem k dětem. S montessori pedagogikou se seznámila v rámci hodin psychologie pro učitele a ihned ji oslovila. Našla v její teorii vše, co jí v klasické škole vždy chybělo. Nyní se s montessori pedagogikou seznamuje v praxi, pozoruje a učí se od zkušených kolegyň. Na tomto přístupu nejvíce obdivuje svobodu a respektující přístup, děti považuje za rovnocenné parťáky. Volný čas momentálně věnuje převážně studiu a sebevzdělávání, ale vždy si najde čas na rodinu, výlet do přírody a dobrou knihu. Práce s dětmi ji naplňuje a dělá jí radost sledovat pokrok a individuální vývoj každého dítěte.

    • Jana Lukovská

    • PRŮVODKYNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, MODRÁ TŘÍDA
     E-mail: jana(zavináč)dobra-skolka.cz

     Jana se dlouhá léta věnovala vedení účetnictví, ale vždycky ji to ale táhlo k práci s dětmi. Udělala si tedy rekvalifikační kurz a v roce 2013 začala učit v mateřské školce a dodělala si vzdělání pro učitele mateřské školy. Montessori pedagogika ji zajímá dlouhodobě - už v roce 2010 absolvovala kurz Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi a dlouhodobě pracuje pod supervizí AMI učitelky. V montessori pedagogice se sama také dále vzdělává a v roce 2019 dokončuje  mezinárodní výcvik AMS v Praze. Absolvovala také kurz Respektovat a být respektován a děti rychle poznají, že respektující přístup nemá naučený, ale je jí opravdu vlastní. Má ráda přirozenost a přírodu a to se také velmi promítá do její práce. Ráda s dětmi pracuje venku a nebojí se jít s nimi “do akce” a zamazat se při dovádění.


     Líbí se jí citát: "Ten největší dar, který dětem můžeme dát, je dát jim důvěru v jejich vlastní schopnosti. Věřit dětem, že to zvládnou, podporovat je v jejich snaze. To je našim úkolem, ne na sebe přebírat jejich odpovědnost. To je to, co žene děti dál, jen tak se mohou zdokonalit, chápat své schopnosti, vytvořit si pojem vlastní hodnoty."

    • Broňa Zatloukalová

    • PRŮVODKYNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, MODRÁ TŘÍDA
     E-mail: montessoriwaycz(zavináč)gmail.com

     Za poslání průvodkyně vděčí svým třem dětem, svému dětství, dvěma mladším sourozencům, studiu střední školy, oboru vychovatelství, letem stráveným jako vychovatelka s dětmi se speciálními potřebami a studiem Speciální pedagogiky pro vychovatele na Ostravské univerzitě. Při studiu na Univerzitě ve Zlíně během bakalářského a magisterského programu Specializace v pedagogice nalézala další metody práce s dětmi, a díky absolvování výcviku pro Montessori průvodce Asociace Montessori Institute v Praze pod vedením Maria Roth se seznámila s konkrétními metodami, jak ideálně naplňovat potřeby pro věk 3-6 let, prakticky se učila od dětí v Montessori školce v Kladně, v Mladé Boleslavi a ve Zlíně. Nedovede si představit život bez cestování, na College v Coloradu si prohloubila znalost angličtiny a velmi ráda ji používá jako dorozumívací prostředek. Vyhovuje jí poznávání skrze hudbu, písničky, pohyb, při používání všech smyslů, doplněné o efektivní a respektující komunikaci. Od dětí se neustále učí vidět a vnímat svět bez předsudků a domněnek, raduje se z každého dne a ráda se o tuto radost dělí s ostatními.

    • Marcela Adamíková

    • PRŮVODKYNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ZELENÁ TŘÍDA
     E-mail: merci1512(zavináč)gmail.com

     Vystudovala bakalářský titul v programu Specializace v pedagogice v oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Momentálně dokončuje magisterský titul ve stejném oboru. Již přes deset let se věnuje práci s dětmi, které jsou jí neskutečnou inspirací a radostí. Přes sedm let žila v Londýně, kde vystudovala Montessori diploma (AMI) a Montessori Post-diploma Observation (AMI). Přes 5 let pracovala pro Maria Montessori Institute v Londýně, kde byla průvodcem dětí ve třídě do 3 let a ve třídách 3 – 6 věku dítěte. Společně s kolegyní dále vedla program pro rodiče a děti, kde se zabývali Montessori principy a přípravou domácího prostředí.

     Mezi její pracovní zkušenosti patří i práce v sociální oblasti, kde pracovala s dětmi v Dětském centru Zlín. Je člověk, který rád na sobě pracuje, objevuje a touží po novém poznání. A ještě raději je, když může být součástí této cesty za novým poznáním u dětí a podporovat je v tom, co je baví a těší. Má malého syna, který dodává jejímu životu ten správný smysl. Má ráda hudbu, hraje na klavír a učí se hrát na kytaru. Ze sportu má nejraději plážový volejbal. V poslední době se nejvíce odreaguje latinsko-americkým tancem.

      

    • Aneta Zlámalová

    • PRŮVODKYNĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ZELENÁ TŘÍDA
     E-mail: Aneta.Zlamalova(zavináč)seznam.cz

     Momentálně studuje magisterský obor Učitelství pro mateřské školy ve Zlíně. S dětmi získávala zkušenosti prostřednictvím táborů v centru pro rodinu, kde měla příležitost vidět respektující přístup manželů Kopřivových, pro který se nadchla. S montessori pedagogikou se začala seznamovat právě v naší DOBRÉ školce, kde vedla hlídání pro děti a o prázdninách pomáhala ve školičce s nejmenšími. Postupně poznává, učí se a kolegyně jsou jí průvodkyněmi. Od ledna 2019 nastupuje dvouletý výcvik v montessori pedagogice pro věk 3-6 let. Líbí se jí individuální a respektující přístup k dětem a možnost vidět radost z objevování. S dětmi ráda tvoří, zpívá a dovádí.

     Svůj volný čas ráda tráví v přírodě aktivně, na kole či tenisem, ale také je ráda doma s knížkou. Samotná práce s dětmi ji naplňuje a přináší radost každý den.

    • Turgut Hami Tuzsus

    • Turgut pracuje u nás ve školce jako dobrovolník v rámci programu ERASMUS +. Vystudoval v Turecku předškolní pedagogiku a v mateřské škole také jako učitel pracoval. Absolvoval tříměsíční pracovní stáž v mateřské škole ve Finsku, kde dodnes udržuje velmi přátelské vztahy. U dětí ho baví rozvíjet jejich zájem. S dětmi ve školce hovoří anglicky a pracuje na své češtině :)

    • Marie Bačůvková

    • ODPOLEDNÍ PRŮVODKYNĚ V MŠ, ASISTENTKA PEDAGOGA V ZŠ

    • Iva Špačková

    • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE

     Mám za sebou studium od technického, uměleckého přes sociálně-pedagogický směr až po náhled do východní filozofie, zejména jógy. Od roku 2013 působím v Montessori vzdělávacím systému, prošla jsem školičkou (batolecí třída děti cca 1,5 let - 3 roky), školkou (děti 3-6 let) a při mateřské dovolené jsem poté působila jako průvodce v programu "Rodiče a děti" .

     Od ledna léta páně 2019 se vracím na pomyslný začátek a působím jako průvodce batolat (Infant community).

     Vzdělávací kurzy, semináře, přednášky v oblasti výchovy a vzdělávání (od r. 2010) :
     Respektovat a být respektován - akreditovaný kurz (35 hodin) - manželé Kopřivovi
     Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi - akreditovaný kurz (21 hodin) - Hana Mokrá
     Montessori pedagogika - přirozené vzdělávání - akreditovaný kurz (35 hodin) - Hana Mokrá
     Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 roků (18 hodin) - Eva Štarková
     Mateřský jazyk a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 roků (9 hodin) - Eva Štarková
     Efektivní rodičovství - základní kurz - Markéta Macharáčková
     Kurz pedagogiky Montessori MŠ zaměřeno na věk 3 - 6 let - Společnost Montessori o.s.
     AMI Kurz pro asistenty předškolních tříd 3-6 let - Association Montessori internationale - Madlena Ulrich (Norsko)
     AMI Assistants Certificate Course 0-3 - Association Montessori internationale - Heidi Philippart (Nederland/UK)

      

      

    • Ethan Joseph Crabtree

    • Ethan u nás pracuje v rámci programu ERASMUS + jako dobrovolník. Učí děti ve škole angličtinu a matematiku a účastní se celé dopolední výuky jako asistent pedagoga. Vyrostl v malé vesnici, ale vždycky ho lákalo poznávat svět. Během posledních 3 let navštívil 56 zemí, od Madagaskaru po Skotsko. S dětmi pracoval ve svém městě v dětském klubu a agažoval se v klubu mládeže v Attleborough. Vedl filmový klub pro děti v několika školách v Norfolku. Jako dobrovolník pomáhal dětem se čtením ve své původní základní škole. Studoval matematiku. Baví ho však spíše literatura. Má zkušenosti se soukromým doučováním v matematice a anglické literatuře. Mimo angličtiny hovoří také francouzsky a má základy turečtiny a jazyka tapalog.
      
     Pracoval jako fotograf na volné noze. Hraje na kytaru a rád zpívá. Zastupoval Anglii v basketbalu a rád se mu věnuje doposud.
    • Věra Nesrstová

    • ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, ŠKOLNICE

     Nejoblíbenější člen týmu zejména u nejmenších, Věrka jinak zvaná u nejmenších „teta ham“ nebo prostě babi, se pro všechny stará o to, abychom měli uklizeno a měli co jíst a když zapomeneme, tak aby měl co jíst náš zvěřinec :)

    • Jarmila Kopová

    • ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

    • Hana Fusková

    • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE - nyní na mateřské dovolené
     E-mail: hanka(zavináč)dobra-skolka.cz

     Hanka vytudovala management a turismus, i přesto jí to ale stále táhlo k dětem. Věnovala se dětským animacím, nebo také dobrovolníctví, kde svůj čas trávila s dětmi ze sociálně slabých rodin, dětmi s postižením apod. Absolvovala sociální terapeutický výcvik, kde se věnovala sociálně psychologickým dovednostem se zaměřením na vývoj dítěte, řešení krizových situací atd. Vystudovala magisterský obor Specializace v pedagogice konkrétně sociální pedagogiku, kde jí také oslovila montessori pedagogika. V rámci celoživotního vzdělávání si také doplnila způsobilost pro učitele středních škol. V rámci montessori pedagogiky absolvovala kurz Evy Štarkové se zaměřením na aktivity každodenního života a rozvoj smyslů pro děti 0-6 let. Dále se účastnila seminářů manželů Kopřivových, kteří se věnují respektující výchově. V současné době navštěvuje diplomový kurz Montessori ČR věnující se dětem 0-3 roky. 

     Práce s dětmi do tří let ji naplňuje. Za fascinující považuje to, co děti dokáží, když dostanou prostor. Mezi její zájmy patří turistika a detektivky. Miluje také omalovánky – hlavně mandaly.