• Bc. Jitka Fialová

   • ŘEDITELKA ZŠ A MŠ, PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE
    E-mail: jitka(zavináč)dobra-skolka.cz

    Jitka vystudovala střední pedagogickou školu a Univerzitu Palackého v Olomouci obor speciální pedagogika předškolního věku se zaměřením logopedie, surdopedie. S předškolními dětmi pracuje od roku 2000. Zkušenosti sbírala na dětských letních táborech, hlídala děti a vedla rozmanité kroužky pro děti i dospělé. Po dokončení studia prošla jako učitelka mateřskou školou a speciálním centrem kde pracovala s dětmi s různým typem postižení.  Pár let učila budoucí paní učitelky na střední pedagogické škole. Mnoho let pracovala jako lektorka kroužku logopedické prevence. Na rodičovské dovolené s prvním synem propadla kouzlu knížek quiet book a výrobě didaktických pomůcek. Baví ji lyžování, vodní a horská turistika. Velmi důležitý je pro ni smysl pro fair play, laskavý a individuální přístup. Ráda by děti vedla k úctě a respektu k sobě a k okolnímu světu.  

    Pracovala metodou PORTAGE - což je služba domácích konzultací pro rodiny s dítětem se zdravotním postižením nebo rizikovým vývojem ve věku od narození do 7 let.  Absolvovala výcvik montessori pedagogiky u Evy Štarkové a v současné době prochází výcvikem v centru Montessori ČR. Je maminka dvou kluků.

   • Iva Špačková

   • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE

    Mám za sebou studium od technického, uměleckého přes sociálně-pedagogický směr až po náhled do východní filozofie, zejména jógy. Od roku 2013 působím v Montessori vzdělávacím systému, prošla jsem školičkou (batolecí třída děti cca 1,5 let - 3 roky), školkou (děti 3-6 let) a při mateřské dovolené jsem poté působila jako průvodce v programu "Rodiče a děti" .

    Od ledna léta páně 2019 se vracím na pomyslný začátek a působím jako průvodce batolat (Infant community).

    Vzdělávací kurzy, semináře, přednášky v oblasti výchovy a vzdělávání (od r. 2010) :

    Respektovat a být respektován - akreditovaný kurz (35 hodin) - manželé Kopřivovi

    Osobnost dítěte - Montessori pedagogika v praxi - akreditovaný kurz (21 hodin) - Hana Mokrá
    Montessori pedagogika - přirozené vzdělávání - akreditovaný kurz (35 hodin) - Hana Mokrá
    Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 roků (18 hodin) - Eva Štarková
    Mateřský jazyk a montessori filozofie - zaměřeno na práci s dětmi 0-6 roků (9 hodin) - Eva Štarková
    Efektivní rodičovství - základní kurz - Markéta Macharáčková
    Kurz pedagogiky Montessori MŠ zaměřeno na věk 3 - 6 let - Společnost Montessori o.s.

    AMI Kurz pro asistenty předškolních tříd 3-6 let - Association Montessori internationale - Madlena Ulrich (Norsko)

    AMI Assistants Certificate Course 0-3 - Association Montessori internationale - Heidi Philippart (Nederland/UK)

     

   • Mgr. Hana Fusková

   • PRŮVODKYNĚ VE ŠKOLIČCE - nyní na mateřské dovolené

    Hanka vytudovala management a turismus, i přesto jí to ale stále táhlo k dětem. Věnovala se dětským animacím, nebo také dobrovolníctví, kde svůj čas trávila s dětmi ze sociálně slabých rodin, dětmi s postižením apod. Absolvovala sociální terapeutický výcvik, kde se věnovala sociálně psychologickým dovednostem se zaměřením na vývoj dítěte, řešení krizových situací atd. Vystudovala magisterský obor Specializace v pedagogice konkrétně sociální pedagogiku, kde jí také oslovila montessori pedagogika. V rámci celoživotního vzdělávání si také doplnila způsobilost pro učitele středních škol. V rámci montessori pedagogiky absolvovala kurz Evy Štarkové se zaměřením na aktivity každodenního života a rozvoj smyslů pro děti 0-6 let. Dále se účastnila seminářů manželů Kopřivových, kteří se věnují respektující výchově. V současné době navštěvuje diplomový kurz Montessori ČR věnující se dětem 0-3 roky. 

    Práce s dětmi do tří let ji naplňuje. Za fascinující považuje to, co děti dokáží, když dostanou prostor. Mezi její zájmy patří turistika a detektivky. Miluje také omalovánky – hlavně mandaly.