• Montessori pedagogika, projekty, příroda a hlavně radost z učení

  • DOBRÁ Montessori základní škola funguje od září 2016 a navazuje na naši DOBROU Montessori mateřskou školu, ale je otevřená přijímat děti i z jiných mateřských škol. Pracujeme montessori metodou a naše třídy vedou průvodci, kteří mají montessori vzdělání případně jsou v průběhu mezinárodního výcviku.

   Držíme se rámcového vzdělávacího plánu (RVP), který je povinný pro všechny české školy a využíváme ho na maximum zejména v umožnění individuální rychlosti vzdělávání, propustnosti učiva v rámci ročníků. Z tohoto důvodu pracujeme ve věkově smíšených třídách, které vytváří přirozenější prostředí, umožňují vidět směřování učiva, navzájem si pomáhat a inspirovat se. Naše ročníky naplňujeme postupně. V tomoto školním roce máme 1-4 třídu ve dvou třídách. V příštím roce budeme mít 1-5 třídu. Následně počítáme s pokračováním na druhém stupni.  Víme, kam směřujeme!

   • Stejně jako u mateřské školy, tak i u základní školy v montessori pojetí platí, že děti potřebují "připravené prostředí". To ale na základní škole prochází velkou proměnou. Ve školce téměř všechno "poznání" přichází za dětmi do třídy. Ve škole je prostředí tzv. duální - ve třídě a venku. Děti se učí sice ve třídě, ale třída je vede spíše k pokládání otázek, na které najdou odpověď "venku" - v lese, knihovně, na exkurzi, v divadle, v práci u někoho z rodičů.... 

    Přestup do naší školy

    Přestup do naší školy je možný v průběhu prvního ročníku a po prvním ročníku. V ojedinělých individuálních případech možno i v jiných ročnících (např. v případě, že dítě navštěvuje jinou montessori školu, případně jinou alternativní školu).

    V případě zájmu o přestup, po rozhovoru s oběma rodiči, je nutné, aby dítě týden navštěvovalo naši školu a rozhodnutí o přestupu bylo skutečně kvalifikované se všemi informacemi.  Následný samotný přestup je administrativně velmi jednoduchý. V případě zájmu nás kontaktujte na petra(zavináč)dobra-skolka.cz

   • Co je v naší škole jinak?

    • práce s montessori materiály a pomůckami
    • připravené prostředí pro daný věk, aby se děti mohly učit samy a učitel byl jen v roli průvodce 
    • celostní učení - učení v celcích nedělené zvoněním
    • svobodná volba práce - vedení k samostatnosti
    • učení se prožitkem
    • angličtina v průběhu celého dne, po celý týden s rodilým mluvčím a gramatika s českým učitelem
    • děti pobývají často venku, kde mají prostor pro volnou hru, sport i tvoření
    • učitel neznámkuje, ale podává ústní zpětnou vazbu
    • individuální přístup - věkově smíšené třídy (1.-3. a 4.-5. ročník)
    • rodiče jsou součástí školy

     

    Přímo ve škole působí psycholog a speciální pedagog, který řeší také logopedickou podporu. Dále také naše škola spolupracuje se sítí odborníků z různých oblastí.

   • Ceník

   • Pro rok 2020/2021 je školné stanoveno na 5.200,-/měsíc:

    • zahrnuje výuku angličtiny
    • neobsahuje stravování


    Strava:

    • dopolední svačina 20 Kč
    • cena pouze oběda je 45 Kč
    • odpolední svačina 15 Kč
    • cena celodenního stravování je 80 Kč (obsahuje dopolední stravování, oběd a odpolední svačinu, ovoce, zeleninu a pitný režim


    Sleva na sourozence v DOBRÉ škole, školce a školičce: 

    • 2 dítě  - 15% sleva na školné dítěte v ZŠ
    • 3 dítě - 25% sleva na školné dítěte v ZŠ 
    • další dítě zdarma
    • slevy se nesčítají