• Podzimní čajovna

   •  

    Díky naší zahradě, kde je možnost pěstování zeleniny a také bylinek, školáci na podzim pořádají čajovnu pro rodiče. Z vlastnoručně vypěstovaných a zklizených bylinek vaří nejrůznější druhy čajů, které sami servírují. Tuto akci mají školáci ve velké oblibě. Je to příležitost ke společnému setkání průvodců, dětí, rodičů a dalších členů rodiny.

   • Krabice od bot

   •  

    "KDYŽ DĚTI DARUJÍ DĚTEM RADOST"

    Předvánoční sbírka pro děti ze sociálně slabých rodin, pořádaná Diakonií ČCE. Dobrá školka již po několik let figuruje jako sběrné místo, kde se krabice od dárků shromažďují, třídí atd. A právě toto mají na starosti děti ze školní družiny. Je nutné zmínit, že úkol to byl zejména letos nelehký a děti se toho zhostily s obrovskou energií a vše zvládly :-)

    Každým rokem se sbírka těší větší oblibě. V roce 2018 jsme vybrali cca. 700 dárků. Dárky byly dále distribuovány do azylových domů, dětských domovů, dobrovolnických programů atd.

     

   • Vánoční besídka

   •  

    Před vánoci je vždy organizována vánoční besídka. Probíhá společně mezi dětmi školky i školy. Děti si připravují představení, scénky, písně a další, které pak předvedou rodičům. Besídka probíhá v prostorách školky, ve škole je pak jarmark, kde školáci prodávají jejich výrobky. Toto celé probíhá z jejich iniciativy, tedy také o využití finančních prostředků děti rozhodují samy.

   • Lyžování, bruslední, plavání..

   •  

    Děti mají zabezpečen dostatek sportovního vyžití. Kromě pravidelných návštěv tělocvičny (Sokolovny), která se nachází hned u školky, kde hrají míčové hry, florbal apod., tak v zimě jezdívají lyžovat (např. na Troják) nebo bruslit. Další aktivitou je plavání, na které děti dochází pravidelně, a to na jaře. 

   • Výlety

   •  

    Školáci v rámci výuky absolvují množství výstav, přednášek, výletů apod. Toto je v rámci školy velmi podporováno, jelikož je důležitý právě kontakt s praxí. Výlety a přednášky vychází z probíraných témat, a tedy zejména ze samotného zájmu dětí. Důraz je kladen také na interaktivitu. Děti navštěvují např. výstavy ve zlínském muzeu, navštívili propast Macochu, nebo vědecký park Vida v Brně.

   • Závěř školního roku

   •  

    Každým rokem pořádáme zahradní slavnost, kde se všichni společně loučíme se školním rokem. A právě k tomuto účelu je naše zahrada ideální. Uděláme si táborák, opečeme špekáčky, dáme si něco dobrého, popovídáme si..strávíme společně příjemné odpoledne :)

   • Dopravní hřiště

   •  

    Každým rokem navštěvují děti dopravní hřiště. Tato akce je zaměřena na dopravní výchovu, tedy na oblast prevence a bezpečnosti. Nejlepší možnou cestou, jak teoretické poznatky, které děti mají přenést do praxe je, když si vše mohou přímo vyzkoušet. Děti si mohou v rámci modelových situací zkusit dopravní prostředky, jako jsou kolobežky apod.

   • Divadlo

   •  

    V případě zájmu dětí, zajišťujeme také divadelní představení.