• Harmonogram

   • Harmonogram se mění dle potřeb dětí, počasí a programu. 
     

    PONDĚLÍ - PÁTEK

    8.00-8.30 Příchod dětí - volná hra (venku nebo ve třídě)
    8:30-10:45 Dopolední blok - práce s pomůckami, svačina, úklid po svačině, oblékání a odchod ven
    10.45-11.30 Pobyt venku - dle počasí déle
    11.30-12.15 Oběd a hygiena po obědě
    12.15-14.30 Spánek
    14.30 - 15.00 Odpolední program včetně svačinky - volná hra (venku nebo ve třídě)

    Po 15.00 hodině se děti starší 2 let připojují k odpolední družince dětí MŠ.

    V pátek za hezkého počasí probíhá maximum programu venku. 

    VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
    12.00 - 12:15  vyzvedávání po "0"
    14.30 -15.00 odpolední vyzvedávání (děti starší 2 let do 17.00)


    Pokud vám časy nevyhovují, můžeme se individuálně dohodnout na jiném čase podle vašich potřeb. 
    Když si pro děti přijdete odpoledne po spaní, můžete si s nimi ve školce pohrát, podívat se, co celý den dělaly, co je baví a co už umí.