• Montessori s nadšením a radostí

  • DOBRÁ Montessori základní škola funguje od září 2016, kdy začínala jako komunitní škola. Od září 2019 je škola zapsaná v rejstříku škol. Navazuje na naši DOBROU Montessori mateřskou školu, nicméně nejsme uzavřeni ani pro děti z jiných mateřských škol.

   Pracujeme montessori metodou a naše třídy vedou průvodci, kteří mají montessori vzdělání případně jsou v průběhu výcviku. Průvodci na sobě neustále pracují a stále získávají další a další informace týkající se této metody.

   Držíme se rámcového vzdělávacího plánu (RVP), který je povinný pro všechny české školy a využíváme ho na maximum zejména v umožnění individuální rychlosti vzdělávání, propustnosti učiva v rámci ročníků. RVP je k dispozici k náhlednutí ve zkrácené podobě v dokumentech školy.

   Pracujeme ve věkově smíšených třídách, které vytváří přirozenější prostředí, umožňují vidět směřování učiva, navzájem si pomáhat a inspirovat se. Naše ročníky naplňujeme postupně. V tomoto školním roce máme 1.-8. třídu ve třech třídách. Dále počítáme s naplněním všech ročníků, což je jedním z našich hlavních cílu. Víme, kam směřujeme!

   Děti mají také mnoho aktivit mimo školní třídu. Dle aktuálních potřeb a zájmů navštěvují výstavy, exkurze, koncerty, divadlo, dopravní hřiště apod. Důraz je kladen také na sportovní vyžití, kde mimo hodin tělocviku mohou absolvovat také kurzy plavání, lyžování nebo chodí bruslit. Dále vzhledem k faktu, že klademe důraz na ohleduplnost a respekt k sobě i k druhým, zapojujeme se do dobrovolnických aktivit, jako je např. úklid řeky, úklid hradu Lukov nebo sbírka Krabice od bot, která by bez aktivního zapojení dětí nemohla být realizována v tak velkém rozsahu.

    

   • Co je v naší škole jinak?

    • práce s montessori materiály a pomůckami
    • připravené prostředí pro daný věk, aby se děti mohly učit samy a učitel byl v roli průvodce 
    • celostní učení - učení v celcích nedělené zvoněním
    • svobodná volba práce - vedení k samostatnosti
    • učení se prožitkem
    • angličtina běžnou součástí výuky od 1. ročníku, konverzace s cizojazyčným mluvčím a gramatika s českým učitelem
    • děti pobývají často venku, kde mají prostor pro volnou hru, sport i tvoření
    • učitel neznámkuje, ale podává ústní zpětnou vazbu
    • individuální přístup - věkově smíšené třídy (1.-3., 4.-6. ročník a studijní skupina složená z žáků 7.,8. a 9. ročníku)
    • rodiče jsou součástí školy

     

    Přímo ve škole působí psycholog a speciální pedagog, který řeší také logopedickou podporu. Dále také naše škola spolupracuje se sítí odborníků z různých oblastí.

   • Na čem staví naše škola?

   • HLAVNÍ PILÍŘE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

    • Montessori metoda
     Dítě, které projde vzděláním podle svých vývojových potřeb, v připraveném prostředí a s materiály podle montessori metodiky, je velmi dobře připraveno pro moderní svět, protože se umí svobodně rozhodovat, kriticky uvažovat a hledat si informace.
    • Sebehodnocení
     Vedeme děti k sebehodnocení – bez známkování a srovnávání zvenku od učitele. Montessori pomůcky dávají často dítěti samy zpětnou vazbu.
    • Duální připravené prostředí - "Učíme se o světě ve světě"
     Montessori třída na základní škole neobsahuje zdaleka tolik pomůcek jako třída pro mateřskou školu - byť tam samozřejmě jsou tak, aby si děti mohly věci osahat - zejména u psaní, počítání atd. Vzdělání tak probíhá na zahradě, na louce, v lese, ve městě, ve firmě, nebo na výstavě či v divadle. Čím jsou děti starší, tím více organizace, plánování a vůbec samostatnosti tyto výpravy za poznáním provází.
    • Svoboda
     Svoboda, která umožňuje dítěti učit se s radostí. Svoboda ve výběru učiva, v plánování  práce i ve způsobu učení. Ale zároveň svoboda, která bere ohled na druhé. Držíme se rámcového vzdělávacího plánu, který je povinný pro všechny české školy. Dáváme ovšem možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají.
    • Respektující prostředí
     Základním kamenem montessori pedagogiky je respektující chování k dětem. Děti se učí respektovat sebe, druhé lidi i prostředí, ve kterém se pohybují. Vytváříme společně pravidla třídy a hledáme řešení problémových situací.
    • Komunikace a komunita
     Je pro nás důležitá úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi i rodiči. Společně pořádáme také akce pro děti a jejich rodiny, jako je např. podzimní čajovna, vánoční besídku nebo zahradní slavnost.
     Chceme společně vytvářet komunitu. Děti, rodiče a průvodci jsou součástí týmu, který se navzájem podílí na rozvoji školy.

     

   • Ceník

   • Pro rok 2023/2024 je školné stanoveno na 6.500,-/měsíc:

    • zahrnuje výuku angličtiny
    • neobsahuje stravování


    Strava:
    7 - 10 let:

    • dopolední svačina 29 Kč
    • cena pouze oběda je 51 Kč
    • odpolední svačina 23 Kč
    • cena celodenního stravování je 103 Kč (obsahuje dopolední stravování, oběd a odpolední svačinu, ovoce, zeleninu a pitný režim)

    11 - 14 let:

    • dopolední svačina 30 Kč
    • cena pouze oběda je 52 Kč
    • odpolední svačina 25 Kč
    • cena celodenního stravování je 107 Kč (obsahuje dopolední stravování, oběd a odpolední svačinu, ovoce, zeleninu a pitný režim)

    15 +  let:

    • dopolední svačina 30 Kč
    • cena pouze oběda je 52 Kč
    • odpolední svačina 25 Kč
    • cena celodenního stravování je 107 Kč (obsahuje dopolední stravování, oběd a odpolední svačinu, ovoce, zeleninu a pitný režim)

    Do věkové kategorie jsou děti zařazeny od 1.9. podle toho, jakého věku dosáhnou v daném školním roce (1.9. - 31.8.)


    Sleva na sourozence v DOBRÉ škole, školce a školičce: 

    • 2 děti u nás - 5% sleva na školné u nejstaršího dítěte
    • 3 děti u nás - 10% sleva na školné u nejstaršího dítěte, 5%  sleva na školné u druhého nejstaršího dítěte
     (platí pouze při celodenní celotýdenní docházce)

    Pokud by výše školného byla jedinou překážkou v naší společné cestě, dejte nám vědět, budeme hledat řešení.

  • Přestup do naší školy

  • Přestup do naší školy je možný v průběhu prvního ročníku a po prvním ročníku. V ojedinělých individuálních případech možno i v jiných ročnících (např. v případě, že dítě navštěvuje jinou montessori školu, případně jinou alternativní školu).

   V případě zájmu o přestup, po rozhovoru s oběma rodiči, je nutné, aby dítě týden navštěvovalo naši školu a rozhodnutí o přestupu bylo skutečně kvalifikované se všemi informacemi.  Následný samotný přestup je administrativně velmi jednoduchý. V případě zájmu nás kontaktujte na kancelar(zavináč)dobra-montessori.cz.