• Šablony IV.

  • Bezpečnost na prvním místě

  • Výzva Zlínského kraje na PODPORU SEBEOBRANY ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.

   Žáci třetího trojročí absolvovali tři setkání s lektorem kurzu sebeobrany, jejíž cílem bylo naučit je reagovat na kritické situace, do kterých se mohou dostat.

    

                               

  • Fond malých projektů

  • Ve školním roce 2021/2022 se naše mateřská a základní škola zapojila do projektu s názvem: "Společně montessori cestou." Jedná se o zahraniční spolupráci s partnerskou školou z Žiliny.


   Kód projektu: CZ/FMP/11b/07/100
   Přeshraniční partner: English Kids Club n.o.

                                                              FOND MALÝCH PROJEKTŮ

    

    

  • Zahrada pro DOBROU školu

  •  

   Ve školním roce 2020/2021 byla dokonče přestavba školní zahrady. Zahrada je vnímána jako součást školy - je zde realizována část výuky tak, aby byl uplatněn princip duálního připraveného prostředí - "Učíme se o světě ve světe." Prostor je využíván také školní družinou. 

   Projekt byl realizován díky Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.

    

   MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: https://www.mzp.cz/

   STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY: https://www.sfzp.cz/
  • Dobrovolník pro DOBROU školu a školku


  • Projekt č. 2019-2-CZ01-ESC11-061493 podpořeném v programu Evropský sbor solidarity.

    

    

   Cíl projektu:

   Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.
    
    
    
  • Operační program Zaměstnanost


  • DOBRÁ Montessori školička II. 

   DOBRÁ Montessori školička je zapojena do operačního programu Zaměstnanost od 1. 7. 2017. Datum ukončení projektu je 31.8. 2019, délka realizace projektu je 26 měsíců.“ Navazujícím projektem realizujeme provoz dětské skupiny, a to od 1. 9. 2019 do 28. 2. 2022 (30 měsíců).

   Operační program Zaměstnanost pokrývá oblasti:

   • podpory zaměstnanosti,
   • rovných příležitostí žen a mužů,
   • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
   • dalšího vzdělávání,
   • sociálního začleňování a boje s chudobou,
   • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
   • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.
    
    

   INFORMACE O PROJEKTU

   Název projektu: DOBRÁ Montessori školička II

   Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015560

   Cílová skupina: rodiče s malými dětmi

   Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

   Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

   Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

   Výzva: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

    

                                         

   INFORMACE O PROJEKTU

   Název projektu: DOBRÁ Montessori školička

   Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006871.

   Cílová skupina: rodiče s malými dětmi

   Prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

   Investiční priorita: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

   Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

   Výzva: Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

    

   Více informací o projektu naleznete v příloženém dokumentu: OPZ_2014-2020.pdf