• Volnočasové aktivity ve škole 2022/2023

  • Lorem ipsum...
   • Hudební kroužky

   • Hudební kroužky probíhájí se spolupráci s hudební školou YAMAHA Zlín. Jedná se o následující kroužky:

    • hra na zobcovou flétnu
    • hra na klávesy
    • hra na ukulele

    V letnóšním školním roce 2022/2023 probíhají kroužky v pondělí a ve čtvrtek.

    Výuka probíhá v malé skupince dětí, proto je důraz kladen na individuální příštup. Děti jsou rozdělenydo skupin tak, aby výuka byla přímo úměrná jejich aktuální úrovni. "V programu Music Parade nabízíme dětem atraktivně podanou všeobecnou hudební výchovu s důrazem na rozvoj hudebního cítění."

    Výuku vedou Barbora Kubíčková a Adam Caha. Odkaz na hudební školu naleznete ZDE.
   • Španělský jazyk

   • Kroužek Španělského jazyka probíhá v naší škole již druhým rokem. Výuku vede rodilá španělská mluvčí Marta. 

    Kroužek probíhá ve čtvrtek a pátek. Děti jsou rozdělěny do dvou skupin.

    Děti jazyk nasávají zábavnou formou.


     

   • Náboženská nauka

   • Náboženskou nauku vede Mgr. Jiří Velčovský. Jirka dokáže děti zaujmout a poutavým podáním nadchnout. V nauce se řeší témata morální, etická a minimálně v prvních dvou ročnících je nauka velmi ekumenická a vhodná pro každé dítko také jako základ etické výchovy. 

    Náboženství se v letošním školním roce 2022/2023 koná ve středu od 13.00 hodin.

   • Výtvarný kroužek

   • Výtvarný kroužek se uskutečňuje pod vedením lektorky Lindy Horníčkové. 

    V letošním školním roce 2022/2023 kroužek probíhá ve středy a čtvrtky. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin podle věku. 

    U dětí není vyvíjen tlak na výkon, cílem je čas zde strávený si užít, naučit se poznávat a užívat výtvarné prostředky, naučit se relaxovat pomocí tvorby."

     

   • Judo