• Zájmové kroužky ve školním roce 2023/2024

  • Níže naleznete nabídku kroužků pro mateřskou školu, které probíhají v odpoledních hodinách a jsou tedy doplňkovými programy. Časy kroužků se vždy snažíme nastavit tak, aby se vzájemně nepřekrývali a děti tak mohly navštěvovat kroužky dle svého skutečného zájmu.
   V případě dotazů na kroužky kontaktujte Bc. Marii Bačůvkovou, která kroužky koordinuje: marie.bacuvkova(zavináč)dobra-montessori.cz.
   • Hudební kroužky

   • Výuka hry na flétnu ve školním roce 2023/2024 probíhá ve čtvrtek od 14:15 hod. Výuka flétny probíhá v malé skupině dětí. Vedena je lektorkou hudební školy Klárou Šidlovou.

    Výuka hry na klávesy probíhá ve čtvrtek od 12:15 hod. (pro pokročilé) a od 13:10 hod. (pro začátečníky). U obou hudebních kroužků se v září konali ukázkové/zkušební lekce, aby děti viděly, jak kroužek probíhá, a také aby lektorka mohla posoudit zralost dítěte pro hru na daný hudební nástroj.

    Hudební kroužky probíhají ve spolupráci s hudební školou Yamaha Zlín. Více informací na stránkách ZDE.

     

     

     

   • Jóga pro děti

   • „JÓGA JE VŠE, CO DĚLÁME VĚDOMĚ“

    Kroužek jógy probíhá ve školním roce 2023/2024 pro děti z mateřské školy 2x týdně.

    Jde zde o poznání svého tělo a emocí tak, aby se děti ve svém těle cítili “jako doma”, aby jim v něm bylo dobře. Celá lekce bude probíhat hravou formou, za pomoco příběhu. Kromě poznávání vlastního těla a emocí je lekce zaměřena také na dýchání a relaxaci.


    Jóga pro děti je vedena jednou z našich průvodkyní, která kromě dlouhodobé zájmu, absolvovala také semináře zaměřující se přímo na jógu pro předškolní děti.

   • Kroužek logopedické prevence

   • Kroužek logopedické prevence probíhá v letošním školním roce 2023/2024 vždy ve středu.

    Záleží nám na správné výslovnosti tolik důležité nejen pro porozumění, ale také pro budoucí čtení a psaní. Ve školce máme několik skupinek dětí docházejících do kroužku logopedické prevence. Vše probíhá hravou formou tak, aby čas strávený v kroužku, byl pro děti nejen přínosem, ale také zábavou.

    Kroužek probíhá pod záštitou školky a je veden jednou z našich průvodkyň.