• Naše školka

  • Mateřská škola funguje od roku 2016 a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení. K dispozici jsou dvě věkově smíšené třídy pro děti věku 3-6 let v celkové kapacitě 44 dětí.

   V každé třídě jsou souběžně vždy dvě průvodkyně, z nichž jedna s dětmi komunikuje v angličtině. Všichni naši pedagogové mají formální vzdělání pro práci v mateřské škole a dále se vzdělávají tak, aby byli schopni nabídnout dětem to nejlepší. Naše školka staví na montessori metodě. Děti mají k dispozici světlé, velké třídy kompletně vybavené montessori pomůckami, které jim pomáhají rozvíjet se jejich individuálním tempem a dle jejich zájmu. Řídíme se heslem: "Montessori s nadšením a radostí." :) V každé třídě máme také nějaká zvířata. Mnoho času dětí tráví také venku tak, aby poznávaly reálný svět. Navštěvujeme s dětmi nejen nejrůznější akce a místa - např. knihovnu, divadlo, zoologickou zahradu, ale také chodíme každý týden v pátek na celé dopoledne do lesa. Školka má vlastní velkou zahradu, která umožňuje dětem volnou hru ve stínu stromů. Záleží nám na komunitě s rodiči. Společně s dětmi pořádáme odpolední akce pro ně a jejich rodiny, kde máme možnost se všichni více poznat, popovídat si. Mezi tyto akce patří např. podzimní uspávání broučků, různá tvořivá odpoledne, besídky nebo zahradní slavnost. Školné je 6.750,- za celodenní, celotýdenní docházku. Otevírací doba je 7.00 - 17.00 V prostorách školky probíhají také hudební kroužky, cvičení jógy nebo kroužek logopedické prevence.

   • Pilíře, na kterých staví naše školka:

   • Montessori metoda
    Usilujeme o to, aby všichni naši učitelé měli odpovídající vzdělání v montessori metodě (AMI, AMS, Montessori ČR). Jde nám ale nejen o to, aby absolvovali výcvik, ale aby byla montessori metoda přirozenou součástí jejich života.

    Častý pobyt venku, provázanost s reálným prostředím
    M. Montessori hlásala myšlenku, že "ruka je nástrojem ducha". Kladla velký důraz na spojování tělesné a duševní aktivity. Je potřeba vycházet z konkrétního poznání také z reálného prostředí např. práce na zahradě, pobytu v přírodě. 

    Angličtina
    Školka funguje jako dvojjazyčná, kdy ve třídě v dopoledních hodinách společně funguje česky a anglicky mluvící učitelka. Děti jsou od malička v kontaktu s angličtinou a tuto nasávají jako houby. Tato výuka je v ceně školného.

    Komunikace
    Je pro nás důležitá úzká spolupráce a intenzivní komunikace s dětmi i rodiči. Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte a že chcete vědět, jak se vaše děti mají a co celý den dělají. Proto je pro nás samozřejmostí intenzivní komunikace s vámi. Fungujeme pro vás na Facebooku, a dále můžete shlédnout fotky v uzavřené fotogalerii pouze pro rodiče, kde se dozvíte o tom, co vaše děti dělají. Pravidelně probíhají individuální schůzky s rodiči a informační odpoledne. Mimo to jsme vám samozřejme k dispozici na telefonu a emailu.

    Individuální a respektující přístup k dětem i rodičům
    Individuální a respektující přístup k vašim dětem je samozřejmostí. Důležitý je pro nás ale také individuální přístup k vašim potřebám. Snažíme se Vám vycházet co nejvíce vstříc, pokud je to v našich možnostech.

    Zároveň je naše školka otevřena téměř celé letní prázdniny - ve školním roce 2019/2020 je uzavřena pouze v posledním týdnu prázdnin, kdy se potřebujeme připravit na další školní rok. 

     

   • Co je tedy v naší školce jinak?


    • zakládáme si na láskyplném přístupu ke každému dítěti
    • pobýváme často venku (téměř za každého počasí)
    • děti se učí přirozeně - prožitkem, a protože chtějí
    • na děti čeká připravené prostředí pro daný věk, aby se mohly učit samy a učitel byl jen v roli průvodce
    • děti jsou vedeny k samostatnosti ("pomoz mi, abych to dokázal sám")
    • max. 20 dětí na 2 učitele ve věkově smíšených třídách (děti se učí od sebe navzájem)
    • rodiče jsou součástí školy (intenzivní komunikace, společné akce, jako je besídka, jarmark, tvoření, zahradní slavnost atd.)
   • Ceník

   • Cena 6.750,-/měsíc, při půldenní docházce  je cena 5.700,-/měsíc.
    Zahrnuje výuku angličtiny, logopedický kroužek (1x týdně) i drobné aktivity zajišťované školou. 

    Částečná docházka:
    4 dny v týdnu 5.7
    00,-/ měsíc

    (při větším naplnění školky jsou upřednostněny děti s celotýdenní - celodenní docházkou)

    Cena neobsahuje stravování. 

    Stravné:

    • celodenního stravování je 90 Kč (obsahuje dopolední stravování, oběd a odpolední svačinu, ovoce a zeleninu a pitný režim)
    • půldenní stravování je 70 Kč (dopolední strava, oběd, zeleninu a ovoce, pitný režim)


    Sleva na sourozence v DOBRÉ škole, školce, školičce: 
     

    • 2 děti u nás - 5% sleva na školné u nejstaršího dítěte
    • 3 děti u nás - 10% sleva na školné u nejstaršího dítěte, 5%  sleva na školné u druhého nejstaršího dítěte
     (platí pouze při celodenní celotýdenní docházce)