• Zápis do základní školy 2024/2025

    • V letošním roce bude zápis do naší základní školy probíhat, stejně jako do jiných základních škol města Zlína, skrze registraci na stránkách: https://zapisdozszlin.cz Registrace dítěte a vybírání škol je možné od 01.03.2024 do 03.04.2024. 

     Samotný zápis s přítomností dítěte bude probíhat 5.4. 2024 od 13.00 - 18.00 ve Vámi zvoleném čase (jeho volbu provedete při podávání žádosti o přijetí.) Na výše zmíněných webových stránkách naleznete také registraci času. 

     Na webu https://zapisdozszlin.cz naleznete podrobný popis registrace dítěte, podání žádosti i všechny dokumenty, které jsou pro zápis do zš či případný odklad potřeba. 

     Kritéria zápisu do DOBRÉ Montessori základní školy a mateřské školy pro rok 2024/2025 jsou:

     1. posilování sourozeneckých vazeb a slaďování rodinného a pracovního života rodičů – přijímání sourozenců  
     • přednostně jsou přijímány děti, které mají na základní škole studujícího sourozence –  v rámci posilování sourozeneckých vazeb
      • 5 bodů
     1. Kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP
     • posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem při zápisu k povinné školní docházce zejména školní zralosti 
      • 3 body
     • předchozí docházka do mateřské školy (jakékoliv nebo při dané ZŠ) se stejným zaměřením ŠVP 
      • 3 body
     • ověření předpokladů dítěte ke vzdělávání podle daného ŠVP, jeho schopností a dovedností v konkrétních oblastech ve vztahu k danému ŠVP ověřeno během kroužku pro předškoláky nebo u zápisu: 
      • schopnost soustředěné práce ve věkově smíšené třídě - 2 body
      • předpoklad schopnosti samostatné volby práce - 2 body
     • předložení informací o dítěti od zákonného zástupce - rozhovorem o předpokladech začlenění a fungování ve vzdělávacím systému dle ŠVP školy
      • 2 body

     V DOBRÉ škole nám jde o vyvážený kolektiv dětí, který co nejvíce odpovídá běžnému sociálnímu prostředí. V rámci přijímání děti vycházíme ze stanoviska MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem. 

     Maximální kapacita prvního ročníku je 10 žáků v souladu se strategickým záměrem školy, která má finální kapacitu 96 míst v 1. – 9. třídě. Škola si vyhrazuje právo tuto kapacitu nenaplnit.