• Změny ve školičce

      7. 6. 2021

      Milí rodiče, jistě jste si všimli, že v naší školičce probíhají změny. Naše milá Iva nás na nějakou dobu pomalu opouští a bude se věnovat krásným mateřským povinnostem :) Tímto jí moc děkujeme za její úžasnou práci a přejeme jen to nejkrásnější :)

      V současné době můžete ve školičce potkávat Lucii Přikrylovou, absolventku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, která u nás již absolvovala praxi a prostředí školičky dobře zná. Více informací o ní naleznete na webových stránkách. Lucie nám pomůže nyní a o prázdninách.

      A od sprna mezi nás přivítáme novou kolegyni Michaelu Hanslíkovou. Tímto by se Vám ráda představila:

      "Jsem absolventkou školy pedagogicko - sociální. V rámci školních praxí, které probíhaly na různých pracovištích a s různým přístupem k lidem jsem si ujasnila, že s "klasickým" přístupem příliš nesouzním. Při studiu jsem vykonávala dobrovolnickou činnost v sociálních službách. Tyto zkušenosti mě naučily více vnímat individualitu každé jednotlivé osoby. Po škole jsem pracovala mimo obor a ve volném čase se zaměřovala především na informace o přirozeném mateřství a rodičovství. V té době mě také hodně obohatily přednášky manželů Kopřivových.

      Na rodičovské dovolené jsem se ještě více přiblížila k alternativním směrům a byla zase o něco blíže i Montessori filozofii. Stala jsem se průvodkyní v badatelsko - vědním kroužku pro děti na prvním stupni ZŠ. Bylo skvělé vidět, jak děti s nadšením dokáží zkoumat a objevovat. Vnímám jako důležité nastavit si s dětmi pevné a respektující hranice. Po rodičovské dovolené jsem až doposud pracovala v Montessori školce v Olomouci s dětmi od jednoho roku. Práci s dětmi vnímám jako poslání a je mi velkou ctí provázet děti právě v DOBRÉ  školičce.

      Svůj volný čas věnuji mé dceři, která mě toho stále hodně učí. Nejraději trávíme společný čas v přírodě a se zvířaty."

     • Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“

      14. 4. 2021

      Recenze knihy „Montessori školka – Jak to v ní chodí?“ a sebereflexe naší Dobré Montessori školky aneb

      JAK TO U NÁS CHODÍ ?

      Jakmile se tato, v českém prostředí ojedinělá, kniha objevila na pultech knihkupectví, neváhalo ji naše prozřetelné vedení – Petra – koupit a ponořit se do zhodnocování vlastního Montessori zařízení – DOBRÉ Montessori MŠ a ZŠ Zlín.

      V množství mnoha jiných, než klasických, směrů a inovativních škol, Montessori pedagogika právem zaujímá pevné postavení.

      Rodiče, hledající funkční a přirozené postupy při výchově a vzdělávání svých ratolestí, zákonitě dříve nebo později na cestu montessori narazí. Mnozí z těchto rodičů se na ni nadšeně vydají.

      Úkolem této knihy, i nás průvodců v Dobré Montessori Zlín, je vést rodiče i děti po autentické a pravdivé cestě, kterou svými hlubokými znalostmi, pozorováním a výzkumem dítěte vybudovala doktorka a pedagožka Maria Montessori (1890-1952).

      Kniha je přehledně a logicky rozdělena do šesti celků, kdy první z nich čtenáře seznamuje s obecnými principy montessori pedagogiky. Další celky se podrobněji zaměřují na :

      • Připravené prostředí
      • Dospělé
      • Dítě
      • Program

      Je velmi přínosné, že se za každou kapitolou setkáte s tabulkou která napovídá „na co se dívat“ a naopak upozorňuje „co byste neměli vidět...“, pokud chcete vybrat kvalitní montessori zařízení pro vaše dítě.

      Závěrečná část je věnována odpovědím na nejčastější otázky rodičů, které přichází v souvislosti s návštěvou Montessori MŠ.

      V příloze naleznete přehledné tabulky, které pomohou s hodnocením navštívené školky.

      V knize není mnoho bodů se kterými by byla naše Dobrá školka v rozporu, některé možnosti nejsou technicky proveditelné např. volný přístup na zahradu školy, kdy děti mohou v ideálním případě, kdykoliv měnit prostředí třídy a zahrady.

      Ve většině bodech se však shodujeme a věříme, že pravdivě, s porozuměním, ve vší úctě a laskavosti k Dítěti míříme krok za krokem k ideálu, který je v knize popsán, že díky autentické Montessori pedagogice děláme svět Dobrým. Přidejte se k nám :)

      Autorkou knihy je Mgr. Hana Slabá a tuto publikaci -  Montessori školka – Jak to v ní chodí?  můžete najít v naší knihovně v rámci připraveného prostředí pro dospělé.   

      Iva Švambergová

    • Školní časopis ONLINE
     • Školní časopis ONLINE

      17. 12. 2020
      Doba je zvláštní, ale bereme to jako výzvu, která nás učí! Každoročně jsme pro Vás chystali školní časopis. Časopis, který tvoří děti a my dospělí nezasahujeme, protože jen tak ho máme takový jaký ho chceme mít.  A každoročně nám časopis pomáhal pořídit si pomůcky do třídy, hračky do družiny a nebo přispíval na dobré věci - jako např. na péči o koaly v Austrálii během požárů. Letos Vám časopis nemůžeme prodávat osobně, ale my jsme na to přišli!!!!
     • Informace k ošetřovnému pro rodiče

      26. 10. 2020

      Nový formulář žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ

      Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Rodičům stačí vyplnit jediný formulář Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

      Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu https://www.cssz.cz/.../zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi...

      O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.

      Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

      23. října v 23:09  · 

      Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.

      Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.

      Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.

      Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).

      Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

      Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz