• DiS. Jana Jedruchová

     • ASISTENTKA PEDAGOGA MŠ V MODRÉ TŘÍDĚ

      S dětmi se zdravotním postižením pracuji několik let.  V této oblasti jsem začínala pracovat jako asistent pedagoga se žáky střední školy. Pracovní zkušenost, kterou jsem zde získala, byla pro mě odrazovým můstkem pro můj další profesní rozvoj. Začala jsem pracovat s dětmi raného věku a jejich rodinami. Tato práce pro mě byla nejen velkým profesním obohacením, ale také velkou životní zkušeností. Zde jsem měla možnost se seznámit s mnoha metodami a postupy, které se využívají při rozvoji dětí. Velkou příležitostí byly exkurze v zařízeních, která pracují s dětmi a rodinami v rané péči v Anglii, v Rakousku a v Holandsku. Tyto návštěvy byly velkou inspirací pro mou další práci.

      Ze svých zkušeností považuji za nejdůležitější, aby dítě se zdravotním postižením umělo v rámci možností komunikovat, bylo co nejvíce samostatné a hlavně šťastné. Toto učení Montessori pedagogika nabízí zcela přirozeně, což se mi velmi líbí.

      Jsem mámou dvou dětí, které jsou mými největšími životními učiteli. Svůj volný čas ráda trávím v přírodě a nejvíce si odpočinu při lyžování.

       

      Vzdělání, odborné kurzy:

      • Kurz „Pracovník v sociálních službách“, 2010
      • Vyšší odborná škola sociální Ostrava, obor Sociální práce a Sociální pedagogika, 2014
      • Základní kurz Bazální stimulace, INSTITUT Bazální stimulace, s. r. o., 2017
      • Úvod do práce s jednotlivcem a rodinou v kontextu sociálních služeb, Asociace pracovníků v rané péči, 2017
      • Intervenční metoda O.T.A. u dětí raného věku s pozitivním záchytem PAS a nerovnoměrného vývoje, Centrum terapie autismu (CTA), 2017
      • Konference Mezi námi, Spolek rovnováha, 2018
      • Úvod do senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách, ELOBIT, 2018
      • Intuitivní rodičovství, jeho poruchy a možnosti prevence a intervence, Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), 2018
      • Práce logopeda s klienty se specifickými potřebami, Mgr. Adéla Kohelová, 2019
      • Komunikační systém VOKS, Národní ústav vzdělávání, 2019
      • Podpora soběstačnosti u dětí se zdravotním postižením, Mgr. Veronika Vítová HNÍZDO, 2019
      • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, TUDYTAM, 2020
      • Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s PAS se zaměřením na výměnné obrázkové systémy, NAUTIS, 2020
      • Zážitkový kurz první pomoci (2021, 2023)
      • Kurz neurovývojové stimulace (2021)
      • Kurz Žít s respektem, Tatjana a Pavel Kopřivovi, akreditace MŠMT (2022)
      • Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I., II. a III. (2021, 2022, 2023)