• PhDr. Petra Sakáčová

     • ZAKLADATELKA a ŘEDITELKA DOBRÉ ŠKOLY, ŠKOLKY A ŠKOLIČKY
      VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
      E-mail: kancelar@dobra-montessori.cz
                 petra.sakacova(zavináč)dobra-montessori.cz


      Vystudovala jednooborovou psychologii v Olomouci. Pracovala v oblasti personalistiky, vzdělávání dospělých a koučinku nejprve v Olomouci a poté v Praze. Po narození nejstaršího syna, přenesla svoji pozornost na vzdělávání dětí. Zaujala ji metoda montessori zejména svým respektem k individualitám, vlastnímu tempu a motivaci. V montessori pedagogice se zaměřuje na práci s nejstaršími dětmi. Pravidelně se účastní odborných kongresů z oblasti dětské psychologie a seminářů a workshopů v oblasti montessori pedagogiky. Vystudovala specializaci v psychologii na školního psychologa.

      Má tři děti – Matěje, Lucinku a Vojtíška. Ve volném času se stará o domácnost se dvěma psy, kočkami a zahradou. Nejlépe vypne u četby, turistice, běhu a na kole :)

      Vzdělání, kurzy:

      • Univerzita Palackého, jednooborová psychologie - rigorózní zkouška
      • Školní psycholog na ZŠ a SŠ - navazující dvouleté studium
      • Kvalifikační studium pro ředitele škol (124 hod)
      • Ředitel školy jako leader (2022)
      • AMI - Adolescent  introductory - workshop (35 hod) (2021)
      • AMS - Výchova k míru - od teorie k praxi - workshop Duhovka institut (2018)
      • Montessori vzdělávání pro 21. století (356 hod - leden 2023 - leden 2024)
      • Montessori pedagogika pro děti 0-3 roky (80 hodin) MŠMT ČR č.j. 30344/2012-25 (2016) - Hana Mokrá
      • Aktivity každodenního života a Rozvoj smyslů (18 hod) - Eva Štarková (2017)
      • Geografie, Botanika, zoologie, kosmická výchova a montessori filosofie (18 hod) - Eva Štarková (2017)
      • Geometrie, mateřský jazyk a montessori filosofie (18 hod) - Eva Štarková (2017)
      • Respektovat a být respektován (18 hod) MŠMT ČR č.j. 35559/2012-25-201 (2016)
      • P.E.T. Výchova bez poražených (24 hod) (2017)
      • Zážitkový kurz první pomoci (2021, 2023)
      • Mobilita pracovníků s mládeží - Youthpass (2018)
      • “Dítě v měnícím se světě” - 1. česká konference dětské psychologie : ADHD od dětství do dospělosti v psychologické praxi (2018)
      • “Jak připravit prostředí, aby montessori fungovalo” - První české montessori setkání učitelů (2016)
      • Přechod do základní školy - Druhé české montessori setkání učitelů (2017)
      • “Jaký by měl být učitel v 21. století?” Třetí české montessori setkání učitelů (2018)
      • “Vývojové potřeby dětí od narození do 18 let” - Čtvrté české montessori setkání učitelů (2019)
      • Poruchy chování a sociálně patologické jevy ve školním prostředí I., II. a III. (2021, 2022, 2023)
      • Chůva pro děti do zahájení školní docházky 69-017-M (2016)
      • Erickson College International v Praze - Koučink věda i umění (125 hod) (2008) a Týmový koučink v praxi (2013)