• Bc. Zuzana Hutlová

     • VYUČUJÍCÍ ANGLICKÉHO JAZYKA VE DRUHÉM A TŘETÍM TROJROČÍ

      V roce 2000 jsem vyrazila pracovat a studovat jazyk do Velké Británie. Pracovala jsem zde jako au-pair s dětmi od novorozenců až po školáky, přičemž jsem se současně zdokonalovala v jazykových dovednostech. Později jsem nalezla uplatnění v oblasti pohostinství a završila své vzdělání v oboru „Hospitality Management“ na univerzitě ve skotském Inverness. Ke konci roku 2009 jsem se vrátila zpět domů a začala svou kariéru učitelky anglického jazyka v soukromé jazykové škole ve Zlíně. Zde jsem byla fascinována metodikou výuky a její intenzitou. Lekce probíhaly ve skupinách o čtyřech studentech, což umožnilo individualizaci pro silnější i slabší žáky. Základem byla komunikace, kde učitel zastával roli médiátora a samotní studenti se podíleli na směřování hodiny. Mnohé prvky této metodiky stále začleňuji do svých výukových postupů i nyní.
      Po mateřské dovolené jsem se v roce 2018 stala učitelkou anglického jazyka na základní škole ve vesnici nedaleko Zlína. Práce s dětmi na prvním i druhém stupni mě naplnila radostí, avšak stýskalo se mi po intenzitě výuky v malých skupinkách, kde lze lépe sledovat pokrok studentů a utvářet hodiny podle individuálních potřeb žáka či menší skupiny. Proto jsem se rozhodla spolupracovat s Dobrou Montessori základní školou, kde budu ve školním roce 2023/24 vyučovat anglický jazyk. 

      Výuka anglického jazyka a jazyk samotný je mým velkým koníčkem, mimo to ráda cestuji po vlasti i za hranice, starám se o svou rodinu a zvířata, pracuji na zahradě, sportuji, poslouchám hudbu a čtu. 

      Vzdělání, kurzy: 

      • Warmers, Coolers, Fillers – webinář (2023)
      • Palackého univerzita, pedagogická fakulta -  Učitelství anglického jazyka pro základní školy (2022 – trvá)
      • Základy první pomoci – kurz (2022)
      • Masarykova univerzita, pedagogická fakulta - Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (2019 – 2022)
      • Secondary school CLIL and EMI at University: Some  evidence from research in Italy – webinář (2020)
      • Jak na prevenci a efektivní řešení šikany – seminář (2020)
      • Rozvíjení spolupráce se zákonnými zástupci – seminář (2020)
      • Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole – seminář (2019)
      • Klima třídy na základní škole – seminář (2018)
      • CAE ESOL – Cambridge certifikát z anglického jazyka (2010)
      • TEFL - metodický kurz pro výuku angličtiny v Inverness ve Skotsku, a internetový kurz anglické gramatiky pro učitele (2009)